STRÖMPARTERREN, NORRBRO, MEDELTIDSMUSEUM, STOCKHOLM

Om- och tillbyggnad av kontorslokaler och museum.

MEDELTIDSMUSEUM.jpg

Yta: 400m². Byggår: 2009
En Generalentreprenad där vi utfört VVS-projekteringen åt Fastighetskontoret, Stockholms stad.