Kvalitet & Miljö

Kvalitetspolicy

Vår målsättning med verksamheten är att skapa bästa möjliga inomhusmiljö utifrån varje uppdrags förutsättningar.

Med ständiga förbättringar av teknik, kompetens och kvalitet skall vi alltid kunna uppfylla kundens behov och förväntningar.

Miljöpolicy

Vi skall verka för resurshushållning och en helhetssyn på energi- och miljöfrågor.

Vi skall i samtliga projekt verka för att ett livscykelperspektiv tillämpas och genom god planering samt i material-, process- och systemval bidra till en långsiktigt hållbar utveckling.

All personal i företaget är väl förtrogen med vår miljöpolicy och tillsammans verka för en kontinuerlig vidareutveckling avseende förbättringar för vår miljö.