Referensprojekt

TORNET 4, VÅRD OCH OMSORGSBOENDE i NORSBORG, BOTKYRKA KOMMUN

Nybyggnad av ett vård och omsorgsboende i Norsborg på ca 4300m²med 54 lägenheter och tillagningskök.

KV MINAN, STOCKHOLM (KARLAVÄGEN 76)

En Generalentreprenad där vi 2011-2012 utfört projektering av VVS, styr- och övervakningsinstallationer för ombyggnad på ca 6000m² till bostäder.

KV GULDFISKEN 18, STOCKHOLM (NYBROGATAN 57, FD POSTEN)

En Generalentreprenad där vi 2011-2012 utfört projektering av VVS, styr- och övervakningsinstallationer för ombyggnad på ca 8000m² till bostäder och lokal för gymverksamhet.

STRÖMPARTERREN, NORRBRO, MEDELTIDSMUSEUM, STOCKHOLM

Om- och tillbyggnad av kontorslokaler och museum.

PORSCHE SERVICECENTER, ESKILSTUNA

Om- och tillbyggnad av bilhall och bilverkstad.

GRILLBYSKOLAN , ENKÖPINGS KOMMUN, KONVERTERING TILL VÄRMEPUMPAR

Konvertering från elvärme till bergvärmepumpsanläggning.

K-RAUTA, JÄRFÄLLA

En generalentreprenad där vi 2008-2009 utfört projektering av VVS, kyla, styr- och övervakningsinstallationer för nybyggnad av Butik och kontor på ca 3300m² åt K-Rauta.

RESTAURANGAKADEMIEN SLAKTHUSOMRÅDET

Restaurangakademien med utbildningskök, matsal, lokal för vinprovning, undervisningslokaler m m flyttade in år 2009 till nyrenoverade lokaler på ca 450m².

FÖRSKOLAN UGGLAN

Nybyggnad av en förskola med 8st hemvister. Förskolan ligger i Alby.

HOVSJÖSKOLAN

Nybyggnad av en F-9-skola i Södertälje på ca 7500m²

GLASBERGA VÅRD OCH OMSORGSBOENDE

Nybyggnad av ett vård och omsorgsboende i Södertälje på ca 4500m² med 54 lägenheter och tillagningskök.

FÖRSKOLAN VARGEN, SUNDBYBERG

En Generalentreprenad där vi utfört VVS-projekteringen åt beställaren JM entreprenad AB
Byggår 2011-2012.

WILLYS, SWEDOL OCH AMARANT I ESKILSTUNA

Livsmedelsbutik, Konditori samt grossistbutik i centrala Eskilstuna.

ELITE STADSHOTELL I ESKILSTUNA

Stadshotellet i Eskilstuna från 1939 som förstördes vid en brand 2009 och som totalrenoverats och invigdes i September 2012.