Företaget

Organisation
Vi är ett VVS konsultföretag med kontor i centrala Eskilstuna.
Företaget bildades år 2002 och har idag totalt sju anställda.

Var och en i vår organisation utför och ansvarar självständigt för sina egna uppdrag som handläggning, konstruktion och CAD-projektering, vilket även innefattar planering av tidsåtgång och ekonomi. Detta för att skapa ett större engagemang och ansvar med kortare beslutsvägar i processen.


Affärsidé
Vår affärsidé är att skapa bästa möjliga inomhusklimat utifrån varje uppdrags förutsättning. Med ständiga förbättringar av kompetens, teknik och kvalitet skall vi alltid kunna uppfylla kundens krav, behov och förväntningar.

För att uppfylla hög kvalitet på levererade produkter och tjänster arbetar vi med verksamhetsstyrning enligt SS-EN-ISO 9001:2000 och ISO 14001 som vidareutvecklas kontinuerligt.